Agenda

Geen evenementen
Contributie

Wat krijg je als je lid wordt?
Als je lid wordt van onze groep wordt je tevens lid van scouting Nederland. Omdat we kosten maken om alles draaiende te houden dien je als lid wel contributie te betalen. In deze contributie zitten de gewone draaidagen, de zaterdagen, van het seizoen als ook een aantal vaste kampen die ieder speltak heeft. Hieronder volgt een overzicht van de kampen die inclusief zijn per speltak:

Bevers: Najaarskamp, Voorjaarskamp, Zomerkamp en Openingskamp.
Ochtend-Horde Welpen: Klein Kamp, Vader/Moeder-Zoonweekend, Zomerkamp en Openingskamp.
Middag-Hoorde Welpen: Klein Kamp, Vader/Moeder-Zoonweekend, Zomerkamp en Openingskamp.
Verkenners: Openingskamp, Jota, Rsw, Lentekamp, Klein Kamp.
Explorers: Openingskamp, Jota, Winterkamp.


Wat zijn de kosten?
De kosten van de contributie zoals hierboven staat omschreven is alsvolgt:

Bevers: € 130,--
Ochtend-Horde Welpen: € 160,--
Middag-Horde Welpen: € 160,--
Verkenners: € 210,-- **
Explorers: € 210,-- ***
Stampertjes: € 90,-- *

*= exclusief kampen.
**= Voor het zomerkamp (dat bij voorkeur plaatsvindt in de eerste week van de basisschoolvakantie) wordt afhankelijk van het type kamp (binnenlands kamp, buitenlands kamp, jamboree) elk jaar een wisselende aanvullende bijdrage gevraagd.  
***= Voor het zomerkamp (dat bij voorkeur plaatsvindt in de eerste week van de basisschoolvakantie) wordt afhankelijk van het type kamp (binnenlands kamp, buitenlands kamp, jamboree) elk jaar een wisselende aanvullende bijdrage gevraagd. Gezien de zelfsturendheid van de Explorers kan deze groep besluiten (meerdere) extra kampen in te plannen die buiten het all-in tarief vallen.


De GBF hanteert een  “all in” contributie systeem. Dit houdt in dat alle activiteiten (bv. kampen) die in een scoutingjaar plaatsvinden zijn inbegrepen in de jaarlijkse contributie. Extra bijdragen kunnen alleen worden gevraagd voor regionale of landelijke scouting activiteiten, buitenlandse weekenden en zomerkampen en speciale activiteiten (bv. vader-zoon weekend of kampen waar maar een select aantal personen aan deel kan nemen zoals het Junglekamp, Trapperskamp, Winterkamp, HOPOKA, HIT e.d.). Meestal worden ten behoeve van buitenlandse kampen door de betreffende speltak een of meerdere acties gevoerd om extra ouderbijdragen te voorkomen.
Wij hanteren dit “all in” systeem omdat wij in het verleden hebben ervaren dat het veel tijd en administratie kost om gedurende het jaar voor alle losse activiteiten aparte bijdrages te innen. Daarnaast willen wij graag op deze wijze deelname aan kampen stimuleren en de kosten over zoveel mogelijk deelnemers spreiden.

Inschrijving
Bij inschrijving betaalt men vanaf het eerstvolgende volle kwartaal. Indien een lid 1 of 2 kwartalen voor een (groot) kamp wordt ingeschreven, dan kan het zijn dat een eenmalige aanvullende kampbijdrage wordt gevraagd.

Restitutie contributie
Restitutie van contributie is mogelijk indien de jaarlijkse bijdrage ineens vooruit is betaald. Op verzoek van de ouders/verzorgers worden de nog niet gebruikte kwartalen teruggestort. Overige restitutie is niet mogelijk; ook niet indien aan een of meerdere activiteiten niet wordt deelgenomen.

Betaalwijze
Per machtiging:
Indien u eenmaal heeft gematigd wordt het automatisch afgeschreven. U hoeft dan niets meer te ondernemen.

Contant:
Contante betalingen zijn alleen per jaar mogelijk. U dient er dan voor zorg te dragen dat de contributie voor het hele jaar voor 31 januari aan onze contributie administratie is voldaan:
Rekeningnummer: NL22 INGB 0001 7752 09
Naam: STG BEH BEL F BERNADOTTEGR 2 SN
Plaats: Eindhoven

Hoe kan ik me aanmelden?
Afhankelijk van je leeftijd kun je contact opnemen met de juiste speltak. Via deze link is dit eenvoudig te doen