Agenda

Geen evenementen
Vrijwilligerswerk in Sri Lanka
Geschreven door Oscar Senecaut   

srilanka
Het vrijwilligerswerk zit onze leidingleden in de genen, dat blijkt wel weer uit Lorency van het Beverteam die twee maanden lang zich vrijwillig zal inzetten bij een tehuis voor gehandicapten in Sri Lanka. Als extraatje wil ze graag geld inzamelen om ter plekke het tehuis ook financieel te kunnen steunen. Graag ondersteunen wij dit fantastische initiatief, onder meer met een stukje op deze site. Zie hieronder haar brief:

Hallo allemaal,

Ik ga van 28 september t/m 30 november 2012 vrijwilligerswerk doen in Sri Lanka.
Via de stichting Prithipura Infant Home Son (http://www.prithipura.com) ga ik werken in een tehuis voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap.

Natuurlijk is er geld nodig voor de ondersteuning van de stichting. Het zou dan ook heel fijn zijn als ik een donatie mee zou kunnen nemen, die dan in overleg met de mensen in Sri Lanka en het stichtingsbestuur direct op de goede plek besteed gaat worden.
Daarom durf ik jullie te vragen een bijdrage te leveren. Ieder bedrag is welkom. Samen kunnen we iets realiseren wat werkelijk verschil gaat maken voor de bewoners.
Bij mijn terugkomst zal ik iedereen laten weten waar het geld aan besteed is.
Graag naar rekening nummer 7271708 tnv Mw L. van den Hurk te Eindhoven, onder vermelding van donatie Prithipura.
Alle beetjes helpen!!!

Alvast heel veel dank vanuit mijzelf en namens de bewoners, personeel en vrijwilligers van Prithipura.

Groetjes
Lorency

Klik op lees meer voor meer informatie

 

Wie is de stichting Prithipura?
Prithipura Infant Home Son (gevestigd in Son en Breugel) is een Stichting die zich sinds 1974 inzet voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen in Sri Lanka. Aanvankelijk waren dit kinderen, maar met het verstrijken van de jaren zijn de kinderen volwassen geworden. Zodoende ondersteunen wij zowel kinderen als ouderen.

Wat doet de stichting Prithipura?
De stichting werkt aan het verbeteren van de leefomstandigheden van een bijzonder kwetsbare groep mensen in Sri Lanka. Dit doen ze met hulp van vaste donateurs, door speciale acties/projecten en door de inzet van Nederlandse vrijwilligers die ter plekke kennis en hulp bieden.
De tehuizen in Sri Lanka worden geleid door lokale bevolking. Prithipura heeft een eigen bestuur en ongeveer 35 medewerkers. Via de Stichting in Son worden de benodigde en noodzakelijke middelen bijeengebracht, waartoe men in Sri Lanka (nog) niet in staat is. Eén van onze grootste uitdagingen is ze stapje voor stapje minder afhankelijk te maken.
Daarnaast geven ze Nederlandse vrijwilligers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, kinderartsen een kans om een bijzondere ervaring op te doen in een heel andere cultuur en een heel andere (werk)omgeving.

De tehuizen
Stichting Prithipura Infant Home heeft inmiddels 4 tehuizen: Anandapura, Prithipura, Cotagala, Asokapura.
De opname van kinderen wordt gedaan door Tillaka de Kretser. Het komt voor dat er teveel aanmeldingen zijn. Helaas is er dan een wachtlijst. Grofweg kan worden gesteld dat op Prithipura Infant Home de hele jonge kinderen, de ernstig verstandelijke gehandicapte kinderen en de niet mobiele bewoners van verschillend ontwikkelingsniveau verblijven.
Op Anandapura wonen oudere bewoners die enigszins zelfredzaam zijn of voor wie het mogelijk is om een grote mate van zelfredzaamheid te verwerven. Op Cotagala wonen jonge kinderen van wie verwacht wordt dat ze meer ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Op Asokapora wonen bewoners van hoog niveau. Zij werken mee op de rubberplantage en werkplaats. Een aantal gaat nog een dagdeel naar school.

Doelstelling
Het doel van de Stichting Prithipura Infant Home is het verwerven van fondsen door middel van donaties voor een kindertehuis met ca. 250 lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen in Sri Lanka.
De financiële middelen dienen ter ondersteuning van het kindertehuis voor:

  • bijdragen aan structurele middelen voor Selfsupport;
  • het renoveren van bestaande gebouwen;
  • het verrichten van nieuwbouw;
  • het opleiden van inlandse verzorgsters zgn. akka's;
  • het uitzenden van vrijwilligers;
  • het aankopen van gebruikersartikelen.

Echter, het belangrijkste doel is een kwetsbare groep kinderen in Sri Lanka een zo goed mogelijke leefomgeving te geven.

srilankaLogo_sri_lanka

 

Reacties 

 
#1 Irene Thijssen 31-01-2017 12:50
Hallo

Ik ben als oud vrijwilliger van prithi pura uitgezonden geweest in 1992 voor een half jaar bij Infanthome. Inmiddels lang geleden maar ik denk er nog altijd met een fijne, en warm gevoel aan terug. De vrijwilligers van die periode hebben ook nog altijd een warme vriendschappeli jke band. Nou heeft m'n nicht gevraagd of er misschien een mogelijkheid is om enkele weken bij Prithi mee te gaan werken.
Zij is een vrouw van 23 jr. en zou naast vakantie toch ook graag wat willen zien/doen in een ander continent. Zijn hier mogelijkheden voor, ze gaat vertrekken eind maart 2017 en wil dan 2 a 3 weken mee werken.

Ik hoor graag terug of er misschien mogelijkheden zijn.
met vriendelijke groet Irene