Stage

Maatschappelijke stage
Scouting Graaf Folke Bernadotte stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren. Maatschappelijke stages sluiten hier naadloos bij aan. Scouting Nederland introduceert hiervoor een buddysysteem.

Dus wil jij de Scouting eens van de andere kan zien meld je dan aan om bij ons stage te lopen. Dit is leuk EN leerzaam!

Het buddysysteem
Hoe werkt het? Simpel. Een leerling die maatschappelijke stage moet lopen, zoekt uit de klas een vriend of vriendin, de buddy. De ene helft van de stage loopt dit koppel bij de club/ scouting van de een, en de andere helft van de stage bij de club/ scouting van de ander.

Is het buddysysteem erkend?
Ja. De staatssecretaris heeft nadrukkelijk aangegeven het buddysysteem een fantastisch idee te vinden. Het werken in koppels kan volgens haar voor veel jongeren een grote meerwaarde hebben. Doordat de leerlingen ook kennismaken met de scouting van hun buddy, is kennismaking met andere maatschappelijke organisaties gegarandeerd.

Waarom initieert Scouting Graaf Folke Bernadotte het buddysysteem?
De maatschappelijke stage sluit naadloos aan bij de kerndoelstelling van Scouting Nederland: het bijdragen aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren, door samen actief te zijn, plezier te maken en verantwoordelijkheid te leren nemen. Omdat wij maar al te goed weten hoe intensief vrijwilligerswerk kan zijn, is het buddysysteem bedacht. Het systeem stelt vrijwilligersorganisaties, waar geen beroepsmatige begeleiders aanwezig zijn, in staat op een eenvoudige manier aan de maatschappelijke stages deel te nemen. Het buddysysteem geldt dus niet alleen voor de 10.000 jongeren tussen de 13 en 16 jaar die lid zijn van een Scoutinggroep, maar voor alle jongeren die lid van een club of vereniging zijn.

Vragen?
Voor meer informatie en vragen over het buddysysteem of over maatschappelijke stages bij Scouting Graaf Folke Bernadotte kunt u contact op nemen met de groepsvoorzitter.